CDP智能数字yzc388模块|yzc388模块_北京康斯特

CDP模块式yzc388校验仪

与ConST800系列、810、811、ConST318、ConST317、CST2005等主机配合使用,完成yzc388校准和精密测量。

 • 品质保证

 • 服务保障

 • yzc388型号:

  CDP

 • 主要特点:

  0.01、0.02、0.05级

 • 生产企业:

  yzc388

CDP模块式yzc388校验仪
 • yzc388详情
 • 配件附件
 • 售后服务
 • 资料下载

  ±yzc388概述

      该系列模块需与ConST822、836、821、811、318、317等主机配合使用,内有单片机、24位A/D转换器、温度传感器等,它与主机采用数字通讯,yzc388测量示值误差不受环境温度影响且与主机无关,yzc388自身显示的数值真实可靠。

   

  0.01级的CDP模块式yzc388校验仪参阅ConST800系列智能yzc388控制器中的介绍。

   

  表压

  yzc388范围

  准确度等级

  介质

  爆破yzc388

  (-100~0)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~16)kPa

  0.05

  3x

  (0~25)kPa

  0.05

  3x

  (0~40)kPa

  0.05

  3x

  (0~60)kPa

  0.05

  3x

  (0~100)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~160)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~250)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~400)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~600)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (0~1)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~1.6)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~2.5)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~4)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~6)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  2x

  (0~10)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~16)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~25)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~40)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (0~60)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  2x

   

  差压

  yzc388范围

  准确度等级

  传压介质

  爆破yzc388

  最大静压

  ±250Pa

  0.1

  50x

  60kPa

  ±500Pa

  0.1

  50x

  60kPa

  ±1kPa

  0.05

  50x

  60kPa

  ±2.5kPa

  0.05

  20x

  60kPa

  ±5kPa

  0.02 (0.05)

  10x

  60kPa

  ±10kPa

  0.02 (0.05)

  5x

  60kPa

  ±16kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  60kPa

  ±25kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  300kPa

  ±40kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  300kPa

  ±60kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  300kPa

   

  复合yzc388

  yzc388范围

  准确度等级

  传压介质

  爆破yzc388

  ±16kPa

  0.05

  3x

  ±25kPa

  0.05

  3x

  ±40kPa

  0.05

  3x

  ±60kPa

  0.05

  3x

  ±100kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (-100~160)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (-100~250)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (-100~400)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (-100~600)kPa

  0.02 (0.05)

  3x

  (-0.1~1)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (-0.1~1.6)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

  (-0.1~2.5)MPa

  0.02 (0.05)

  气/液

  3x

   

  绝压

  yzc388范围

  准确度等级

  传压介质

  爆破yzc388

  (0~40)kPa.a

  0.1

  3x

  (0~60)kPa.a

  0.1

  3x

  (0~110)kPa.a

  0.1

  3x

  (0~160)kPa.a

  0.05 (0.1)

  3x

  (0~250)kPa.a

  0.05 (0.1)

  3x

  (0~400)kPa.a

  0.05 (0.1)

  3x

  (0~600)kPa.a

  0.05 (0.1)

  3x

  (0~1)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~1.6)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~2.5)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~4)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~6)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  2x

  (0~10)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~16)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~25)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~40)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  3x

  (0~60)MPa.a

  0.05 (0.1)

  气/液

  2x

  [1]温度补偿范围:(-10~50)℃,1年准确度;
  [2]绝压0.05%FS,保证准确度的时间为180天;
  [3]传压介质要求非腐蚀性;
  [4]yzc388连接:M20×1.5外螺纹(差压型为Φ6 mm快接内插孔)。

  标准配件: 
      yzc388模块连接线1根

  本yzc388享有一年免费维修、终身维护的服务。

您当前的位置:北京康斯特 >> yzc388校验yzc388 >> 数字yzc388模块 >> 浏览yzc388